Valoarea adăugată şi profiturile sunt tot mai intens vânate de către stat. Dacă statul obligă întreprinderile la plata impozitelor şi taxelor, acestea nu trebuie să rămână pasive în faţa presiunii fiscale. Ca orice vânat, întreprinderea are o şansă: să fugă din calea impozitării, în limita spaţiului oferit de legea fiscală. Aparent, terenul este tot mai mic, dar o bună cunoaștere a legislaţiei din acest domeniu conduce la lărgirea ariei de manifestare a activităţilor economice, fără ca acestea să cadă în câmpul de atracţie al fiscalităţii.

Prin intermediul consultanţei fiscale, obiectivul nostru este de a ajuta clienţii să se conformeze eficient la cerinţele de raportare şi completare a declaraţiilor de impozite şi să îşi optimizeze impozitele viitoare printr-o planificare şi o consultanţă corespunzătoare conformarea la regulile fiscale.

Pentru aceasta, serviciile pe care le oferim sunt referitoare la planificarea şi consultanţa fiscală, conformarea la regulile fiscale şi reprezentarea clientului în faţa instanţelor juridice. Astfel, soluţiile oferite de noi reprezintă varianta optimă pentru a fi în conformitate cu legislaţia fiscală, dar, în acelaşi timp, diminuându-se obligaţia bugetară.

 

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail