In Dezbateri

În general, orice proces organizatoric generează schimbări. Schimbarea aduce modificări ale rutinei. Ieșirea din rutină împiedică adaptarea sistemului la schimbare să se producă de la sine. Pentru ca întreprinderea să răspundă așteptărilor este nevoie de intervenții asupra componentelor sistemice, în mod deosebit asupra personalului angajat. Aici intervine (re)organizarea. Pentru că imboldul schimbării este dat de procesele organizatorice.

Necesitatea (re)organizării

Organizarea unei activități economice înseamnă o anume construcție, după o anume  rânduială, într-o disciplină sau ordine bine definite. (Re)organizarea intervine atunci când toate acestea există, dar activitatea nu răspunde întru totul așteptărilor. (Re)organizarea este menită să revitalizeze și să conducă activitatea economică înspre eficiență și rentabilitate.

Direcții de abordare

Cum se construiește drumul către eficiență și rentabilitate?
Care sunt etapele și de parcurs într-un proces de (re)organizare?

Funcție de particularitățile sistemului de referință (întreprinderea), se va lucra cu instrumente și pârghii specifice, particulare. Acțiunea de (re)organizare poate avea cel puțin două direcții de abordare: etapele de lucru și pașii de parcurs.

Etape de lucru

În general, procesele de (re)organizare vor avea cel puțin următoarele etape de lucru:

1. Definirea conceptului de (re)organizare în funcție de obiectivele strategice: orientarea activității către clienți, creșterea eficienței utilizării resurselor, creșterea cifrei de afaceri, diversificarea producției, îndeplinirea obiectivelor specifice în regim de performanţă etc.

2. Preceptele şi consideraţiile (re)organizării: continuitate și sustenabilitate, uniformitate în derularea acțiunilor, ierarhie și autoritate, utilizare eficientă a resurselor.

3. Definirea schimbării: operarea modificărilor sistemice în direcțiile organizatorice, funcționale în mod planificat, gestionat și sistematic prin definirea clară a scopului (unde scopul reprezintă tocmai implementarea metodele de conducere noi, astfel orânduite încât să răspundă cerințelor de eficiență).

4. Soluționarea reacțiilor procesuale ale schimbării:
a. necunoașterea – metodele noi de conducere generează efecte noi, cu implicații majore în planurile personale și generale ale întreprinderii;
b. conștientizarea – înțelegerea principiilor de racordare a personalului la dezideratul de eficientizare a consumului de resurse;
c. internalizarea – menținerea identității întreprinderii ca urmare a procesului de evitare a suprapunerilor de sarcini;
d. integrarea – reunirea în același loc, în cadrul uneia și aceleiași unități de producție, a activităților succesive.

5.  Considerarea principiilor fundamentale ale (re)organizării:
a. atingerea obiectivelor;
b. evitarea suprapunerilor de sarcini;
c. comasarea activităţilor similare;

Oricare ar fi etapele schimbării, ele privesc:

  • diagnosticarea – colectarea de informații relevante pentru abordarea modificărilor ce vor urma, sistematizarea informațiilor, analiza individuală de tip cauză – efect, determinarea forței de acțiune a factorilor de influență;
  • atenuarea rezistenţei – dezgheţarea opoziției la schimbare; comunicarea clară și limpede a ideii de schimbare poate duce la înțelegerea de către toți cei implicați a scopului pentru care se face schimbarea; în general, angajații preferă stabilitatea, împinsă până la rutinare;
  • evaluarea – efectele scontate trebuie cuantificate aprioric.Dezideratele de mai sus vor face obiectul pașilor de parcurs în procesul de (re)organizare.

Pașii schimbării

Pașii schimbării înseamnă punerea în practică a scopului prin apelarea la instrumentele de lucru specifice, la nivelul fiecărei zone de interes ce urmează a fi (re)organizată.

Întreprinderea este o entitate dinamică, racordată la evoluția economiei generale. Procesul de (re)organizarea va fi axat pe activitatea economică, concordantă cu obiectivele acţionariatului, deci înspre eficiență și randamente.

Unul dintre instrumentele de lucru folosite în transpunerea obiectivelor (re)organizării este analiza de tip diagnostic, îndreptată înspre:

  • latura economică a întreprinderii, având ca domenii de acțiune capacitatea de producție, resursa umană, legăturile exogene ale întreprinderii (aprovizionarea, desfacerea, furnizorii, instituțiile statului);
  • aspectele financiare care au ca arie de referință disponibilitățile în stare lichidă, stocurile vandabile, activele valorificabile sau veniturile potențiale din plasamente;
  • indicatorii de eficiență și stabilitate, cum ar fi gradul de îndatorare, randamentele interne, profitabilitatea, productivitatea, lichiditatea, solvabilitatea, viteza de rotație etc.

Succesiunea logică a pașilor de urmat ar putea fi următoarea:
1. evaluarea resurselor;
2. stabilirea responsabilităților;
3. racordarea responsabilităților la fluxurile economice;
4. asigurarea sistemului de evidență contabilă;
5. construcția legăturii dintre contabilitatea de gestiune și cea financiară;
6. bugetarea activităților independente;
7. controlul operativ curent și cel ierarhic;
8. analiza de rezultat.

Succesul (re)organizării

Succesul acțiunii de (re)organizare depinde, în cea mai mare măsură, de profesionalismul sub care sunt parcurși pașii și etapele de lucru, dar și de calitatea informațiilor puse la dispoziția artizanilor schimbării de către beneficiarii acestora. Concomitent cu parcurgerea pașilor ce vor duce spre soluția schimbării, analistul va efectua o serie de operațiuni specifice, cum ar fi:

  • identificarea şi localizarea problemelor;
  • identificarea factorilor de acţiune;
  • stabilirea cauzelor care generează efecte;
  • determinarea influenţelor.

Rezultatul diagnozei nu este suficient pentru formularea răspunsurilor iscate de un proces de (re)organizare. Odată îndeplinite cerințele de mai sus, rolul de seamă al analistului este acela de a elabora și prezenta soluţiile, de a stabili pachetul de recomandări, ca suport
argumentativ al deciziei de schimbare, adică, de (re)organizare. Finalitatea acțiunii analistului este dată de raportul de analiză.

 

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail