In Dezbateri

Ce-și doresc contribuabilii în relațiilor lor cu statul? Să nu intre prea adânc în câmpul gravitațional al legii fiscale. În fapt, orice plătitor de impozite și taxe dorește o presiune fiscală redusă exercitată din partea statului. Gradul de acceptare a presiunii fiscale exprimă nivelul supunerii contribuabilului în actul de suportare a sarcinii fiscale stabilite. Adică a ”poverii fiscale”. Este predictibilă ”povara fiscală”? Dacă DA, contribuabilii au suficientă forță  pentru a o ”căra” în bugetele lor? Dacă NU, ce variante are la dispoziție un contribuabil de a-și ușura ”povara”?

Relația cu ”povara fiscală” este privită în mod diferit. Să vedem câteva unghiuri de abordare.

Plătitorul de impozite

Mărimea presiunii fiscale arată ce parte procentuală din venitul care constituie materia impozabilă va fi atrasă de către stat în scopul acoperirii nevoilor generale ale societăţii.

Creşterea coeficientului presiunii fiscale indică o creştere a prelevării relative la bugetul statului. Adică o reducere relativă a venitului disponibil. În același timp, o reducere a sa semnifică păstrarea unei mai mari părţi din venitul câştigat de către individ la dispoziţia acestuia.

Modificarea ratei marginale a impozitării sau a presiunii fiscale semnifică – în cazul creşterii – o penalizare (descurajare) a efortului de mărire a venitului. În cazul scăderii semnifică o premiere (încurajare) a acestui efort de mărire a venitului.

Statul, ca încasator de impozite

Presiunea fiscală indică ce parte din venitul naţional creat de către agenţii economici urmează să se constituie ca venituri bugetare pe calea impozitării.

Pentru stat, creşterea presiunii fiscale semnifică o mai bună funcționare  a mecanismului de finanţare a cheltuielilor bugetare. Implicit și a deficitului bugetar. O scădere a presiunii fiscale arată o anume tensionare a procesului de acoperire a deficitului bugetar.

Din perspectiva statului este importantă şi semnificaţia legată de politica economică, în speţă de politica fiscală. În perioadele de inflaţie, când este necesară reducerea masei monetare aflate în circulaţie, statul procedează la o creştere a presiunii fiscale. În perioada de recesiune, când trebuie stimulată cererea, statul reduce presiunea fiscală, lăsând mai multe venituri la dispoziţia consumatorilor.

În ceea ce priveşte valoarea ratei marginale a presiunii, o creştere a ei va fi rezultatul unei politici restrictive (de descurajare a cererii). O diminuare a ei va fi semnalul unei politici expansive a cererii.

Teoria economică şi teoria finanţelor publice

Deşi mărimea absolută a coeficientului presiunii fiscale este destul de sugestivă, indicând raportul în care venitul naţional se împarte între consumul de bunuri private şi consumul de bunuri publice, mult mai relevant este să se analizeze dinamica acestui coeficient. Mai mult decât atât, este interesant de analizat modul în care cei doi factori implicaţi în definirea conceptului de presiune fiscală – mărimea impozitului, legată de mărimea şi structura ratelor individuale de impozitare, respectiv mărimea materiei impozabile – contribuie la variaţia coeficientului de presiune fiscală.

Astfel, dacă se constată o creştere a coeficientului de presiune fiscală în timp ce materia impozabilă s-a menţinut la nivelul anterior, înseamnă că s-a produs o modificare de structură a ratelor individuale de impozitare (de exemplu, pe tranşe de venituri sau pe categorii de venituri). Aceasta descurajează activitatea economică. Dacă, dimpotrivă, se constată o scădere sau menţinere a coeficientului de presiune fiscală în timp ce volumul materiei impozabile a crescut, atunci înseamnă că structura ratelor de impozitare este stimulativă pentru agenţii economici.

  • O formă eficientă de control în spectrul întreprinderii economice este analiza economică de tip diagnostic.
  • Un sistem adecvat de calculaţie a costurilor este esenţial pentru pertinenţa informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială.
  • Care contribuabil nu-și dorește să plătească mai puțin statului? Există soluții legale de a plăti mai puțin? Doar două dintre întrebările la care noi vă oferim răspunsuri pozitive!

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail