In Media

Politica economică de stânga, slab articulată în plan general, ne arată că lucrurile nu sunt deloc în regulă pentru societatea românească actuală. Creșterea consumului și ignorarea măsurilor de susținere a dezvoltării economice sunt o realitate. A consuma tot mai mult și a produce constant are un singur rezultate de efect: dezechilibrul general.

• economia reală – fără sentimente, dar cu randamente!

Din radiografia indicatorilor de macrostabilitate se desprind concluzii dintre cele mai interesante legate de politica de stânga din perioada actuală. Specificitatea electoralului de stânga impune din partea guvernanților decizii care conduc la o creștere a consumului imediat și la o protecție socială accentuată. În cadrul politicii ”de inimă”, interesul față economia reală – considerată mai dură (în afaceri nu există sentimente, doar randamente!) – este mai redus. Economia productivă, așa rece și rațională, este singura care poate susține sectorul social. În rațiunea ei, economia se conduce pe bază de cifre, date, indicatori și informații care arată sec (dar realist!) stadiul în care se găsește la un moment dat.

• 3 indicatori macroeconomici și povestea spusă de ei

Pentru a argumenta afirmația, să luăm doar trei indicatori macroeconomici: inflația, rata șomajului și rata facilității de creditare. Inflația este de 5,4%, fără prea mari șanse de scădere în trimestrul IV. Acest procent ne spune că peste 5 % din creșterile salariale sunt erodate de scumpirea bunurilor de pe piață, în deosebire a celor alimentare și de larg consum. Rata șomajului este de 3,48%, valoare ce indică existența unui surplus de forță de muncă pe piața muncii, asta în condițiile în care întreprinzătorii se plâng de un deficit fără precedent. Rata facilității de creditare este de 3,5%, ceea ce înseamnă că accesul la credite este relativ facil. Cu toate că rata de facilitare este mică, îndatorarea companiilor se reduce de la o perioadă la alta.

Coroborând indicatorii de mai sus, rezultă cel puțin următoarele concluzii:

1) creșterea economică, susținută de consumul agregat, se află în scădere, efectele fiind vizibile prin temperarea evoluției PIB la nivelul de 4%;

2) se constată o cerere ridicată de forță de muncă în economia reală pe fondul unei oferte insuficiente, cantitativ și calitativ; cauza ține de atracția forței de muncă față de sectorul bugetar, mult mai stabil și mai bine plătit decât în industrie, agricultură sau servicii;

3) companiile își reduc îndatorarea față de bănci, astfel că investițiile sunt tot mai puține; scăderea investițiilor în economia reală afectează condițiile de creștere a salariilor nominale, precum și atractivitatea sectorului economic pentru potențialii salariați; reducerea ritmului investițional din economia reală este dublată de lipsa investițiilor aparținând sectorului public.

• regula e simplă:  întâi se produce, apoi se consumă

Politica de stânga este necesară și utilă pentru anumite perioade ale evoluției economice. În schimb o politică socială supraevaluată, cu neglijarea sferei economice, conduce la dezechilibre majore în planul general al societății. În gândirea economică, pe locul secund este așezat consumul: întâi se produce, apoi se poate și consuma. Totodată, producția și consumul trebuie privite dinamic, într-o relație de proporționalitate. Evoluția viitoare a societății depinde de deciziile macroeconomice ale prezentului. Iar acestea trebuie dictate de raportul dintre economic și social, dintre producție și consum.

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail