In Dezbateri

Apariția statului a adus impozitul, ca pârghie de intervenție și sursă de venituri. Cum și cât să se impoziteze au fost și sunt întrebările pe care se construiește filosofia fiscalității, cu trimitere la  mecanismele de așezare, perceperea și încasare a impozitelor. Funcție de evoluția factorilor de influență a filosofiei fiscale (economici, sociali, culturali ori conjuncturali), aceasta a evoluat în timp și spațiu. Miza schimbărilor este dată de randamentul fiscal (încasări maxime cu costuri minime) și, acolo unde cetățeanul contează, se mai ia în calcul și echitatea fiscală.  

Climatul schimbării

Intențiile ministrului de finanțe al României de a revoluționa sistemul de impozitare a veniturilor prin introducerea impozitului pe gospodărie sunt minunate, sublime, chiar. Și sunt viabile și sustenabile într-un alt spațiu geografic și un alt timp. Schimbările de paradigmă ale filosofiei fiscale sunt necesare. Dar acestea trebuie atent abordate sub cupola unui anume pragmatism real – calculat și corelat cu dezideratul de randament fiscal. O astfel de simbioză se poate obține doar în anumite condiții generale: economice, sociale și culturale. Doar așa implementarea unui concept fiscal nou nu va genera dezechilibre majore, cu efecte greu de atenuat. Asupra acestor condiții de ordin generic voi face câteva referiri.

Politica și fiscalitatea

Orientarea partidului de guvernământ este una cât se poate de limpede: socială. Potrivit acestei ideologii, se va urmări sprijinirea mai pronunțată – prin diverse pârghii – a celor mai săraci. Una dintre pârghii o reprezintă impozitul. În cadrul mecanismelor de impozitare, deducerile sunt instrumentele de sprijin efective și directe. Principiul este simplu: statul lasă o parte însemnată din venit la dispoziția contribuabilului pentru a nu mai fi necesară o intervenție pe calea ajutoarelor sociale. Iar dacă ne referim la implementarea practică, va fi nevoie de o armată de consultanți. Consultanți ce vor deveni  în viitor votanții activiști ai ideologiei de stânga… Și impozitul pe gospodării, ca filosofie fiscală, vizează acest lucru.

Dincolo de cifre

Consultanții și analiștii fiscali își dau cu părerea despre impactul financiar pe care-l va produce implementarea acestui impozit. Cred că, la acest moment, cifrele nu-și au un rost anume. Cifrele pot fi aduse din condei, gândite și regândite, funcție de rezultatele obținute în diverse sisteme de modelare matematică. Condiționate de ritmul dezvoltării economice, de politica din Europa și din lume, de o pleiadă de alți factori de influență. În opinia mea, grijile cele mari nu țin de cifre și de vectorii de impact. Ele țin de evoluția  socio-culturală din societate.

Să ne imaginăm un conațional de-al nostru, ”șeful” unei gospodării formate din cinci persoane ce-și duc traiul de pe o zi pe alta. Ca toți ceilalți, își va încasa întregul venit. Din care va trebui să plătească peste șase sau 9 luni impozitul și unele contribuții către stat. Astăzi, banii primiți în leafă abia îi ajung de pe o lună pe alta. Atunci când va încasa cu 20-30 % mai mult, va pune ceva de-o parte pentru a avea din ce plăti impozitul la scadență? Cred că există un singur răspuns. Apoi, îl vedem oare pe ”eroul” nostru adunând chitanță cu chitanță pentru a-și justifica toate cheltuielile deductibile?

Birocrație prin impozite

Aparatul fiscal actual este suficient de birocratizat, pe anumite paliere chiar excesiv. Cu toate investițiile în tehnologie, dar și ca urmare a regionalizării și reorganizărilor din ultimii ani, numărul funcționarilor fiscali este tot mai mare. Numeric, contribuabilii scad urmare a proceselor de insolvență, faliment ori a plecărilor peste graniță etc. Numărul funcționarilor, plimbători de hârtii prin cele birouri, crește ca Făt Frumos.

În viziunea ministrului de finanțe, impozitul pe gospodărie va fi administrat tot de către funcționarii statului. Declarațiile fiscale vor trebui întocmite de către persoane specializate, angajate în subordinea statului. Unii vorbesc despre 35.000 persoane la 7 milioane de contribuabili, cu 7 milioane de fișe fiscale. Cu 7xn hârtii ce vor trebui tipărite, semnate și parafate, arhivate… O pădure de zeci de hectare va trebui să cadă doar pentru asigurarea cu hârtie a noului aparat fiscal! Plus mii de metri pătrați de spații de arhivare!

Apoi, consultanții vor trebui specializați, pregătiți profesional în centre de instruire – alte costuri. O analiză obiectivă, din perspectiva creșterii numărului de finanțiști, va scoate la iveală afectarea majoră a randamentului fiscal pentru noul impozit. Fără a pune la socoteală decalajul dintre momentul realizării venitului și scadența impozitului. Decalaj care va produce goluri greu de acoperit în visteria statului. Este necesar impozitul pe gospodării? Fără îndoială că da, dar nu în formatul copy – paste din sistemul american.

Un sistem fiscal centrat pe condițiile din România

Cred că este nevoie de un sistem fiscal centrat pe condițiile concrete de la noi, care să conțină o parte din filosofia impozitului pe venitul global, cunoscut de altfel la noi, și completată cu unele dintre principiile impozitului pe gospodărie, acelea care privesc cheltuielile și deducerile. Operațiunea de reașezare a impozitului (global) în etapa întocmirii Declarației de impozit, prin considerarea unor deduceri și cheltuieli, implicit cumularea veniturilor la nivel de gospodărie, este posibilă fără afectarea reținerii la sursă. Renunțarea bruscă la mecanismul reținerii la sursă ar putea isca o serie de mari dezechilibre, cu efecte pe termene lungi asupra stabilității financiare a țării.

Nu cred că românul are capacitatea de a se plia pe un impozit fundamental diferit de ceea ce există astăzi, fără o perioadă de tranziție, bine definită, cu etape de implementare clare și cu termene care să fie respectate.

  • Există sau nu echitate fiscală?
  • (Re)organizarea este menită să revitalizeze și să conducă activitatea economică înspre eficiență și rentabilitate. Vă ghidăm pas cu pas!
  • Scopul nostru este să vă sprijinim în atingerea obiectivelor stabilite pentru afacerea pe care o conduceți!

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail