In Dezbateri

Conceperea şi fundamentarea unui sistem adecvat de calculaţie a costurilor sunt esenţiale pentru a asigura pertinenţa informaţiilor furnizate de contabilitatea managerială. Trebuie remarcat însă faptul că un astfel de sistem de calculaţie a costurilor se fundamentează după sistemul de management şi nu invers, fiind esenţial ca managerul să aibă percepţia utilităţii modului în care este conceput sistemul de calculaţie a costurilor. Centre de responsabilitate sunt centrele de colectare a costurilor la nivelul unei întreprinderi, care rezultă în baza unei divizări organizaţionale.

Segmentarea întreprinderii se poate realiza fie pe baza unui criteriu funcţional, fie pe baza unui criteriu de spaţiu. În cazul de faţă, centrele de cost/responsabilitate vor fi reprezentate de centrele de producţie, mai precis de utilaje.

Structura costului de producție

Cp = Cmd + Csd + Cind

Cind = ∑(Chc+Chg+Cha)

Astfel:

 • Costul material direct este dat de consumurile specifice de materii prime identificabile pe fiecare produs;
 • Costul salarial direct se calculează în funcţie de:

Normarea muncii: norma de timp necesară realizării unei operațiunii din fluxul tehnologic de către salariați, rezultată în urma unui proces de normarea muncii;
Normarea utilajului:  presupune timpul necesar pentru funcționarea utilajului în cadrul normei de muncă, iar la determinarea acesteia se ţine cont de timpul de pregătire, timpul de funcţionare și     timpul de întreţinere;

 • Costul indirect este format din:

Cheltuielile indirecte comune ale centrelor de responsabilitate, cum ar fi reparaţiile utilajelor,         întreţinerea locului de muncă (utilaj și zonele adiacente), energia electrică consumată la nivelul centrului de responsabilitate, piesele de schimb etc.;
Cheltuielile indirecte generale, care se compun din: salarii și contribuții aferente inginerilor, CTC, proiectanţi, aprovizionare / desfacere; salarii și contribuții aferente maiștrilor; iluminatul secțiilor de producție; încălzirea din secțiile de producție; curăţenie, întreţinere clădiri aferente zonelor de producție etc.;
Cheltuieli indirecte de administrație cu departamentul TESA, inclusiv a clădirilor în care acesta activează.

Planificarea costurilor

 1. Primul pas în calculaţia costului îl reprezintă conturarea tehnologiei de fabricaţie, până la cele mai mici detalii. Acest lucru se face odată cu primirea și acceptarea Conturarea tehnologiei de fabricație constă în determinarea operațiilor din fluxul tehnologic, în succesiunea lor logică.

În prima etapă de lucru se va proceda la calculul consumul specific de materii prime şi materiale aferente fiecărui produs (Cmd).

 1. În următorul pas, este necesară stabilirea Centrele de responsabilitate (CR) care vor lua parte la procesul de producţie. Participanții (CR) la fluxul tehnologic rezultă din tehnologia de fabricație.
 1. Următorul pas îl reprezintă determinarea timpilor de fabricaţie aferenţi fiecărui CR. Acesta este cel mai important act din cadrul întregului proces. Prin normarea timpilor de fabricaţie (Tm) se va determina atât eficienţa utilajelor cât şi cea a resursei umane.

Din acest punct, timpii de fabricaţie se vor înmulţi cu tarifele orare preexistente şi se vor obţine cheltuielile salariale directe. (Csd).

În momentul în care fază de planificare este încheiată, se vor putea previziona atât costurile cu materiile prime cât şi cele cu personalul pentru următorul ciclu de producţie. În acelaşi timp, se va şti câte ore efective de funcţionare va avea fiecare utilaj în parte.

 1. Cheltuielile indirecte se adună la nivel de unitate, la nivel unei luni. (Cind) Ştiind numărul total de ore de funcţionare al utilajelor pentru următoarea lună, se poate calcula valoarea cheltuielilor indirecte pentru o oră de funcţionare a unui utilaj. (THM) De aici, pentru a determina costurile indirecte aferente unui utilaj, se înmulţeşte THM cu timpul de funcţionare al utilajului respectiv la nivelul acelei luni.

Exemplu

O întreprindere produce într-o lună ”n” produse sau comenzi.

Pentru fiecare produs/comandă se cunoaşte Cmdn (costul materiei prime) şi Tmn (timpul de muncă necesar re4alizării produsului).

Costul salariilor directe se calculează astfel:

Csdn = Tmn x Tarif/oră

Cheltuielile indirecte se repartizează în funcţie de Σ Tmn. (suma timpilor de lucru)

THM = Cind / Σ Tmn

Pentru produsul 1, sunt necesare:

 • X ore la utilajul A
 • Y ore la utilajul B
 • Z ore la utilajul C

Pentru produsul 1, costul total se determină astfel:

Cp1 = Cmd1 + Csd1 + X * THM + Y * THM + Z * THM

Se repetă raţionamentul pentru produsele 2…n.

Acest raţionament pleacă de la premisa că tariful orar pentru fiecare utilaj este acelaşi.

De regulă, tariful orar /utilaj este diferențiat și, în astfel de cazuri cheltuielile indirecte vor fi repartizate în funcţie de cheltuielile salariale directe ale centrelor de responsabilitate.

Urmărind exemplul de mai sus, presupunem:

Pentru produsul 1, sunt necesare:

 • X ore Utilaj A, utilajul A are tariful de a lei / oră
 • Y ore Utilaj B, utilajul B are tariful de b lei / oră
 • Z ore Utilaj C, utilajul C are tariful de c lei / oră

Conform celor de mai sus, se cunoaşte Cmd1

Se va calcula costul salariilor directe înmulţind numărul de ore lucrate la fiecare utilaj cu tariful aferent:

Csd1 = X * a + Y * b + Z * c

Considerând că în întreprindere funcţionează M utilaje.

Cheltuielile indirecte se repartizează în funcţie de Σ CsdU (suma costurilor salariale directe ale tuturor utilajelor)

Calculăm coeficientul de repartizare:

K = Cind / Σ CsdU

Ştim timpii de funcţionare ai celor M utilaje (TfU)

Costurile indirecte aferente unei ore de funcţionare al unui utilaj se calculează astfel:

THMN = K x CsU / TfU,

Unde:

 • K x CsU reprezintă costul indirect repartizat pe acel utilaj,
 • THMN este costul indirect aferent unei ore de funcţionare a respectivului utilaj

Pentru produsul 1, costul total se determină astfel:

Cp1 = Cmd1 + Csd1 + X x THMA + Y x THMB + Z x THMC

 Se repetă raţionamentul pentru produsele 2…n.

Pentru calculația efectivă a costului se au în vedere timpii de fabricație efectivi, consumurile efective de materii prime și materiale, cheltuielile indirecte în fază de finalizare, etc.

Comparația dintre Cp pl și Cp ef duce la determinarea abaterilor la nivelul fiecărui articol de calculație sau element de cost.

Identificarea abaterilor permite argumentarea criteriilor de performanță pe angajat și pe total CR.

Notă de detaliere

Timpul necesar fabricării unui produs este situat între timpul  minim necesar  pentru realizarea producției și valoarea maximă data de termenul limită la care trebuie livrate produsele /cantitatea de produse ce urmează a fi livrate.

t f ef = tf € [t min , t max ]

t max = tlimită /Q

Cheltuielile cu salariile muncitorilor depind de timpul de fabricație în mod direct proporțional și de tariful lei/h ;

f1(t) = t * a(lei/h)

Cheltuielile cu energia, materialele consumabile si reparațiile curente / mașină depind invers proporțional în sensul că, la o utilizare mai intensă a utilajului, nivelul reparațiilor necesare va crește exponențial.

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail