Oferim servicii de contabilitate complete, în funcţie de necesităţile clienţilor noştri:

  • înregistrarea cronologică şi sistematică a documentelor primare originale, în conformitate cu legislaţia financiar-contabilă şi fiscală în vigoare;
  • calcularea salariilor, cu respectarea legislaţiei fiscale, de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, precum şi a altor taxe şi impozite specifice;
  • ţinerea evidenţei salariaţilor, prin înregistrarea şi trimiterea REVS- ului;
  • întocmirea lunară a balanţei de verificare care oferă o imagine clară şi fidelă asupra activităţii clientului;
  • întocmirea şi trimiterea lunară, trimestrială şi anuală a Declaraţiilor specifice de raportare privind TVA, impozitul pe profit, impozitul pe veniturile din salarii, precum şi alte taxe şi impozite cerute de legislaţia în vigoare specifice activităţii beneficiarului. De asemenea, clientul este informat asupra tuturor taxelor, impozitelor şi a altor obligaţii de plată;
  • întocmirea semestrială şi în termenul legal a Situaţiilor financiare: bilanţ contabil, cont de profit şi pierdere, în concordanţă cu legislaţia contabilă şi fiscală curentă;
  • participarea la acţiunile de control şi în relaţiile cu instituţiile care au incidenţă în domeniul financiar-contabil;
  • întocmirea oricăror situaţii şi raportări suplimentare cerute de către beneficiar şi convenite prin clauzele contractuale.
Contactează-ne!

Trimite-ne un mail