In Media

E zarvă mare-n lumea politizată de pe malurile Dâmboviței, în legătură cu exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene (CUE), numit și Consiliul de Miniștri sau Consiliul. Zbaterile sunt aprinse și taberele încrâncenate. Oare de ce? Poate pentru că unii își doresc să fie în capul mesei chiar dacă nu sunt invitați la reuniune…

  • câteva explicații despre președinția Consiliului Uniunii Europene…

Președinția Consiliului se asigură prin rotație de statele membre, pentru o perioadă de șase luni. În cadrul mandatului, reuniunile vor fi prezidate de ministerul relevant din țara care deține președinția, corespunzător tematicii avute pe agendă. Rolul ministrului de resort este acela de a conduce reuniunile pe domeniul său pentru asigurarea continuității lucrărilor aflate pe agenda europeană.

  • … și niște detalii

Consiliul s-a înființat în 1958, fiind considerat a fi guvernul Uniunii Europene și are prerogative legislative și executive, aidoma oricărui alt guvern. Activitatea Consiliului este asemănătoare cu aceea a guvernelor din țările membre. Împreună cu Parlamentul European, CUE este principalul organism cu putere decizională. Aici se decid direcțiile majore pe domenii (finanțe, agricultură, cultură etc.). Spre exemplu, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (Ministerul de Finanțe) se vor întruni miniștri de finanțe din țările membre și vor dezbate și legifera problemele specifice. Miniștrii participanți sunt abilitați să angajeze guvernele din țările lor pentru îndeplinirea deciziilor luate. Deciziile sunt adoptate prin vot, de regulă cu majoritatea calificată (55% din țări sau 65% din populația totală), excepție făcând temele de politică externă și cele care privesc impozitarea, unde este necesară unanimitatea.

  • România, Finlanda și Croația, actualul triumvirat prezidențial

Începând cu anul 2009 (Tratatul de la Lisabona), statele care dețin președinția lucrează în grupuri de trei, numite „triouri” sau ”triumvirate prezidențiale”, care stabilesc obiective pe termene lungi și medii. Președinția Consiliului are ca sarcină de bază pregătirea agendei comune, determinând implicit subiectele și temele majore care vor fi abordate pe o perioadă de 18 luni. Pe baza acestui program, fiecare dintre cele 3 țări din cadrul ”triumviratului” își pregătește propriul său program, mai detaliat, pentru șase luni. Trioul actual este alcătuit din președințiile României, Finlandei și Croației.

  • miniștrii României, șase luni în capul mesei europene

În perioada ianuarie – iunie 2019, fiecare ministru de resort din Guvernul României va prezida reuniunile domeniilor de referință. Și va urmări aplicarea corectă a Regulamentului de procedură și a metodelor de lucru ale Consiliului. Prin urmare, miniștrii din România vor sta în capul mesei, afirmându-și capacitatea organizatorică. Cu siguranță vor acumula și puncte pe imaginea mult căutată de politicieni.

  • o oportunitate ideală, ratată din motive de… ifose?!

Supărările opoziției și ale președintelui țării sunt legate de faptul că nu vor fi în pozele  făcute cu ocazia reuniunilor. Judecând prin logica a bunului simț, ”absența” unei persoane dintr-o poză nu ar trebui să genereze atâta vâlvă, tensiune și comportament ciudat. Precum este ordinea făcută în Uniunea Europeană, acum este momentul miniștrilor, nu al Parlamentului sau al președintelui țării. Miniștrii sunt cei chemați să conducă reuniunile și nu altcineva. Avem oportunitatea ideală de a ne prezenta ca o țară capabilă de organizare, coordonare și conducere a reuniunilor pe domenii, în concordanță cu regulamentele comune ale Uniunii Europene. De ce trebui să o ratăm pe motive de aere și ifose personale?

Citește articolul integral în Graiul Maramureșului din 11 ianuarie 2019!

Lasa un comentariu

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail