Prodatacons

Misiunea de audit pe proceduri convenite presupune aplicarea procedurilor de audit stabilite de comun acord cu clientul şi alte părţi beneficiare ale informaţiilor furnizate de raportul de audit realizat în cadrul acestei misiuni.

În general, acest tip de audit se axează mai mult pe auditarea consumului de resurse financiare angajate în atingerea indicatorilor de performanţă în cadrul unor proiecte, concretizate în exprimarea opiniei profesioniste asupra informaţiilor încorporate în cadrul cererilor de rambursare. Finanţarea proiectelor poate fi realizată din surse unice sau multiplu angajate, rambursabile sau nu, toate având în comun nevoia de asigurare a legalităţii, eficacităţii şi eficienţei consumului făcut.

De asemenea, procedurile convenite se mai pot referi la misiuni de tipul auditului intern, la nivelul instituţiilor publice, cu respectarea cerinţelor procedurale de efectuare a unor astfel de misiuni de audit. Alături de sistemul de reglementare impus de legislaţia specifică auditului public, echipa de audit de la noi îşi aduce contribuţia cu procedurile proprii şi, sumativ, rezultatul este dat de o asigurare profesionistă asupra consumului de resurse publice, eficienţei alocării fondurilor, legalităţii operaţiunilor etc. pe diverse domenii instituţionale: resurse umane, achiziţii publice, planificare bugetară, activitate financiar-contabilă etc.

Suntem în măsură a garanta, cu experienţa noastră, calitatea şi profesionalismul serviciilor de audit pe proceduri convenite sau al serviciilor de audit public. De-a lungul timpului, am auditat proiecte din domenii vaste, cu finanţare din diverse tipuri de fonduri şi, mai ales, cu rezultate deosebite.

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail