Auditul de guvernanţă (financiar) face trimitere la acea manifestare profesionistă prin care persoana pricepută şi îndreptăţită realizează o exprimare adecvată şi autorizată asupra situaţiilor financiare aparţinând întreprinderilor, firmelor, companiilor, instituţiilor, precum şi asupra acelor situaţii însoţitoare bilanţului contabil care formează completul situaţiilor financiare.

Managementul sau managementul antreprenorial din întreprinderi, firme, societăţi sau instituţii reclamă tot mai acut nevoia de asigurare, de argumentare şi susţinere adecvată a procesului decizional, concordant cu acea realitate raportată la un sistem de reglementare. Conţinutul situaţiilor financiare trebuie să exprime conformitatea cu starea şi mişcarea patrimonială.

Cerinţele managementului, aşteptările acţionariatului / asociaţilor sunt legate de informaţiile corecte, clare şi avizate care reflectă randamentele capitalului investit, evoluţia şi integritatea patrimoniului, conectarea şi menţinerea pe piaţă a entităţii, productivitatea şi eficienţa generală a resurselor avansate.

Salariaţii doresc asigurări că locul lor de muncă este stabil şi că au perspective în raport cu aşteptările: salarii, servicii sociale, stabilitate şi perfecţionare profesională.

Partenerii urmăresc continuitatea relaţiilor comerciale, siguranţa plăţilor / încasărilor, rambursarea creditelor, obţinerea de efecte pozitive şi stabilitate.

Răspunsul la aceste deziderate îl poate oferi echipa de audit din cadrul firmei noastre. Echipă care îşi angajează profesionalismul şi etica profesională în furnizarea opiniilor responsabile şi procedural documentate, obiective şi independente, asupra situaţiilor financiare.

 

Contactează-ne!

Trimite-ne un mail